Dugnad

Dugnad kreves, men hvor mye egentlig?

Ikke alle foreldre trenger gjøre alt, men hvis alle kan bidra litt, så blir det veldig bra.
Noen må selvfølgelig engasjere seg litt mer enn andre, dette er jo et foreldre drevet korps, men det eneste foreldre og foresatte forplikter seg til, er å delta ved Drilliaden. Derfor er det bare 1 helg i året som er påkrevet av foreldre og foresatte.
Drilliaden arrangere hvert år i mai måned.

All annen aktivitet som blir satt i gang er frivillig. 
Arrangerer vi for eksempel papir-dugnad eller lotteri, så har vi ingen krav til antall solgte enheter eller lodd. Selger man ikke noe, så er dette helt greit.
Slike dugnader kan bli initiert for å redusere egenandelen ved konkurranser og turer.

Arrangementer

Gjerpen Skolekorps arrangerer hvert år i mai måned Drilliaden i Gjerpenhallen.
Dette er en drill-konkurranse som korpset har vært stolt arrangør av siden 1980, og hvor det kommer drillere fra hele Norge for å delta.
Dette arrangementet er Gjerpen Skolekorps sin største inntektskilde og gjør at korpset har hatt en god økonomi og blant annet hatt mulighet til å arrangere turer med svært lav egenandel.

Søk
Driftes av Styreportalen AS