Gjerpen Skolekorps - stiftet 22. oktober 1956

Høsten 1956 var det noe som var i ferd med å skje i Gjerpen kommunes kulturliv.

Saken om skolekorps i Gjerpen begynte å ta form. Lærer Arnfinn Klakegg, ble valgt til formann i den nye foreningen "Skolemusikkens venner", og Olav Luraas ble formann i en innsamlingskomité på 12 medlemmer som skulle ha ansvar for å samle inn penger.

Medlemstallet i det nystartede korpset vokste raskt til 158 gutter og jenter, og det ble satt i gang kurs i notelære.

Korpset ble delt i 5 klasser, og i første omgang ble det tatt sikte på å få til et korps med 25 aktive medlemmer. Styret satset på å få samlet inn kr. 15000,- til instrumenter.

Det ble også fremmet forslag om å starte et eget blokkfløyte-orkester for de som hadde lyst til det!

Innsamlingen i skolekretsen og industrien i kommunen gav som resultat kr. 4500,-. Dette var ikke Komiteen helt fornøyd med, men begrunnet det labre resultatet med at innsamlingen falt sammen med innsamling til Ungarn, og som formann Klakegg uttalte det; Ungarn trengte sitt.

Gjerpen Kommune kom med sitt bidrag på kr. 5000,- og dermed var grunnlaget for instrumentanskaffelse lagt.

17. mai 1957 deltok Gjerpen skolekorps for første gang i toget, og det var ekstra stort oppmøte ved skolen dette året. Korpset kom meget godt i fra sitt første møte med publikum, særlig med tanke på den korte tiden det hadde vært i drift!

Det første honorar på kr. 50,- gikk inn i korpskassa.
Ny verve-kampanje ble satt i gang, og dette resulterte i 110 nye medlemmer!

Gjerpen Skolekorps er en foreldredrevet forening hvor det i løpet av tiden siden 1956 har vært "mødreforening" og venneforening i tillegg til styremedlemmer og andre verv. Disse har blitt ivaretatt av foreldre som har gjort sitt beste for at deres barn skulle få lov til å spille eller drille i korpset.

Korpset har siden 1957 kun hatt 5 dirigenter. Dette sier noe om den stabilitet korpset har hatt gjennom denne perioden.

Dirigentene i Gjerpen skolekorps har vært (i kronologisk rekkefølge):
Ove Adler Johnsen, Arne Ingebretsen, Jan Åge Kverndalen, Jan Robin Herregården, og nåværende dirigent Laila Andersen.

Som korpsets første dirigent var Ove Adler Johnsen, sammen med formann Arnfinn Klakegg, en viktig drivkraft til at det ble korps i Gjerpen.

Han deltok aktivt i rekrutteringsarbeidet og hadde notekurs for 3 av de 5 nevnte klassene, i tillegg til å dirigere korpset.

De tre første dirigentene, Adler, Arne, og Jan Åge delte de første 45 årene i 3 omtrent like perioder. I 1999 og 2000 hadde korpset vanskeligheter med å skaffe dirigent, men Joachim Fjeldahl, fra korpsets egne rekker, tok oppgaven i en periode. Jan Robin kom inn høsten 2001, og nåværende dirigent, Laila Andersen, begynte høsten 2005.

Gjerpen Skolekorps var tidlig ute med å markere seg med hensyn til marsjering og kan vise til flotte resultater i marsjkonkurranser, i tillegg til parader og opptog lokalt - i Skien - og på festivaler andre steder.

På midten av 60-tallet ble det dannet et signalkorps som besto av kornetter/trompeter, trommeslagere, og fløyter.
Dette måtte, etter endel år, nedlegges for å prioritere rekrutteringen til hovedkorpset.

Arne Ingebretsen, som tok over etter Adler Johnsen, tok initiativet til å danne en drilltropp på begynnelsen av 1970-tallet.

Gjerpen skolekorps ble kjent i gatebildet med sine flotte drillere i røde uniformer i front. Etter hvert ble det også eget trommekorps i gata.

Drillen utviklet seg raskt til å bli en stor del av Gjerpen skolekorps. Korpsets eget arrangement ”Drilliaden” har helt klart vært en pådriver og målestokk for drillere, ikke bare i Gjerpen, men også på landsbasis, blant annet med hensyn til hvordan drillkonkurranser burde arrangeres.
Drillen har i hovedsak rekruttert instruktører og ledere fra egne rekker, i tillegg til at vi ser våre drillere som instruktører i andre korps.

Korpset har representert Gjerpen og Skien i inn- og utland, på festivaler og turer, fra Hamar og Lillestrøm til Paris og Roma. I Roma spilte korpset for Paven, under en audiens som ble holdt i besøkshallen ved Peterskirken inne i Vatikanet. Det var 6-7000 mennesker inne i hallen, og det var litt av en opplevelse da skolekorpset fra Norge kom marsjerende midt i denne folkemengden, i røde, hvite og blå uniformer, med bunadskledde flaggbærere og spilte "Gammel Jægermarsj"...

Mange flotte ungdommer har kommet ut av dette sunne og gode miljøet som Gjerpen skolekorps er og som korps generelt står for...
Søk
Driftes av Styreportalen AS