Hva koster det å gå i korpset?

Kontigent pr. halvår Uten søskenmoderasjon Med søskenmoderasjon
Aspirant 1. halvårKr.   500,- Kr.   500,-
AspirantKr.   1 300,- Kr.   750,-
HovedkorpsKr.   1 300,- Kr.   750,-
Drill aspirant 1. halvår
Kr.   500,- Kr.   500,-
Drill aspirantKr.   1 300,- Kr.   750,-
DrillereKr.   1 300,- Kr.   750,-

Annet

Andre kostnader utover den faste kontingenten er seminar avgift, deltaker avgift ved konkurranser og egenandel ved turer.
Seminar avgiften er kr. 250,- pr. medlem og kr. 350,- for to søsken. Dette dekker overnatting, mat, drikke og instruktører hele helgen.

Gjerpen Skolekorps dekker halv avgift ved deltakelse i konkurranser, kurs og andre aktiviteter utenfor korpset, men hvor Gjerpen Skolekorps blir representert.

Egenandel ved turer varierer i forhold til inntekt, dugnad og egenkapital i korpset, men styret jobber alltid for at egenandelen skal være så lav som mulig, slik at alle skal få mulighet til å være med.

Skien kommune har en støtte ordning som heter Kontingentkassa, se mer om dette her.
Dette er en ordning styret i korpset kan søke om på vegne av det enkelte medlem. Tak kontakt med en av oss i styret for mer informasjon rundt denne ordningen.
Søk
Driftes av Styreportalen AS