Gjerpen Skolekorps

OM OSS

Gjerpen Skolekorps (GSK) er et korps basert på frivillighet.
GSK består i dag av Hovedkorps, Aspirantkorps og Drilltropper.

Foreldrene ivaretar oppgavene i foreningen og sørger for den daglige driften. Vi som engasjerer oss opplever stor glede ved å bli kjent med barn og unge i GSK. I tillegg er det positivt å bli kjent med andre foreldre i Gjerpen. Mange vennskap er knyttet via GSK gjennom tidene, både for barn og voksene.
Felles arbeidsoppgaver for å få økonomien til å gå rundt forekommer, men vi prøver hele tiden å minimalisere dette. Snakk gjerne med andre korpsforeldre for å høre hvordan de opplever GSK ,og hva det                                                                                                        medfører av foreldre engasjement. 

DRILLIADEN

Gjerpen Skolekorps' store, årlige arrangement. Vi arrangerer drillkonkurranse i Gjerpenhallen, og det kommer drillere fra hele landet for å delta! Arrangementet går av stabelen en helg i mai, og det konkurreres i mange divisjoner.

HVOR ER VI?

Aspirantkorpset har øvelser i musikkrommet i kjelleren på Gjerpen Barneskole, men hovedkorpset øver i Aula'en. Her har vi også et fint, stort rom til sosialt samvær for foreldre under øvelsene, til oppbevaring av musikkinstrumenter og uniformer som ikke er i bruk m.m. Dette er en løsning vi trives med, og vi har et godt samarbeid med skolen.
Drillen trener i Gjerpenhallen på Gjerpen Ungdomsskole, siden det er viktig med god plass og god takhøyde når man driver med drill! 

KONTAKT OSS:

Kontakt oss på mail hvis dere ønsker å sende oss en hilsen eller melding.

Driftsleder GSK:
Søk
Driftes av Styreportalen AS