Øvinger

Aspirant-korps 1 (Nye aspiranter):
Tidspunkt: Mandager kl. 17:00 til 18:00
Sted: Musikkrommet i kjelleren på Gjerpen Barneskole

Aspirant-korps 2 (2. års aspiranter):
Tidspunkt: Mandager kl. 18:00 til 19:00
Sted: Musikkrommet i kjelleren på Gjerpen Barneskole

Hovedkorps:
Tidspunkt: Mandager kl. 17:00 til 19:00
Sted: Aula'en på Gjerpen Barneskole

Aspirant-drill (Nye aspiranter):
Tidspunkt: Mandager kl. 16:30 til 17:30
Sted: Gjerpenhallen

Drilltropp:
Tidspunkt: Mandager kl. 16:30 til 19:30
Sted: Gjerpenhallen

I tillegg får alle musikanter 1 instruksjons time ved Kultuskolen i Skien i uken.
Tidspunkt avtales med den respektive instruktøren og foreldre/foresatte.

Drillere har mulighet for ekstra undervisning og solo/duett trening. Dette avtales individuelt. 

Aspiranter

Det første og andre året er musikantene og drillerne aspiranter.
Alle musikant aspiranter har individuell øving 1 gang pr. uke ved Kulturskolen i Skien.
Fast på mandager er det fellesøving/-trening for hver av aspirantgruppene. 

Hovedkorpset og drilltropp

Musikantene i hovedkorpset har individuell øving 1 gang pr. uke ved Kulturskolen i Skien.
Faste fellesøvelser er på mandager i Aula'en på Gjerpen Barneskole for musikantene.
Drillerne trener fast på mandager i Gjerpenhallen, samt at de har både solo og duett treninger på torsdager og fredager.
Solo og duett trening er frivillig og i henhold til avtale med den enkelte.

Andre øvinger og treninger

Faste punkter på aktivitets listen for Gjerpen Skolekorps er:
  • Oppstart høst (Samtidig med skolestart)
  • Høst seminar
  • Høst konsert med hele korpset i Gjerpenhallen
  • Førjulskonsert i Gjerpen kirke
  • Valentinskonsert i Aula'en på Gjerpen Barneskole
  • Vår seminar
  • Drilliaden
  • 17. mai
  • Sommer tur
Det kan bli planlagt ekstra øvelser og treninger opp mot konserter og konkurranser.
Drillere deltar hvert år i ulike konkurranser. Dette er frivillig, men hvor korpset dekker halvparten av deltakeravgiften ved konkurransene.


Søk
Driftes av Styreportalen AS